معمار دانلود ؛ دانلود نقشه ها و پروژه های معماری بزرگترین سایت دانلود نقشه معماری ، دانلود پروژه معماری ، دانلود مجله معماری و ... http://memardownload.mihanblog.com 2020-11-29T23:31:09+01:00 text/html 2017-08-14T19:50:44+01:00 memardownload.mihanblog.com گروه معماری قائم کانال تلگرامی بازار کار معماری و ساختمان http://memardownload.mihanblog.com/post/82 <div><br></div><div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><br></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAEN9vfNRax4ie_-8PA" target="_blank" title="مفید ترین کانال معماری"><img src="http://memarighaem.ir/site/baner-telg.jpg" alt="کانال تلگرامی بازار کار معماری و ساختمان"></a></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><br></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><br></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><br></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center; direction: rtl;"><div style="font-size: 10.6667px; direction: ltr;"><font size="1"><b>کانال "بازار کار معماری و ساختمان" (آرکی نظام) شامل</b></font></div><div style="font-size: 10.6667px;"><font size="1"><br></font></div><div style="font-size: 10.6667px; direction: ltr;"><font size="1"><b>@archinezam</b></font></div><div style="font-size: 10.6667px;"><font size="1"><br></font></div><div style="font-size: 10.6667px;"><font size="1" color="#ff0000"><b>" مفید ترین کانال تلگرامی معماری "</b></font></div><div style="font-size: 10.6667px; text-align: right; direction: ltr;"><br></div><div style="text-align: right;"><font size="1"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif">&nbsp;آموزش و تشریح نکات و مسایل مبهم آزمون های نظام مهندسی معماری (طراحی، نظارت و اجرا)</font></div><div style="text-align: right;"><font size="1"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif" style="text-align: center;">&nbsp;آموزش نکات و راهکارهای ویژه بازار کار که بهیچ وجه در دانشگاه ها آموزش داده نمی شوند</font></div><div style="text-align: right;"><font size="1"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif">&nbsp;معرفی راه های خلاقانه خود اشتغالی دانشجویان و فارغ التحصیلان معماری</font></div><div style="text-align: right;"><font size="1"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif">&nbsp;آموزش رایگان پرسپکیو، اسکیس و راندوی ارشد معماری</font></div><div style="text-align: right;"><font size="1"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif">&nbsp;ارائه و دانلود رایگان نمونه پروژه های دانشجویی</font></div><div style="text-align: right;"><font size="1"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif">&nbsp;دانلود رایگان نقشه های فاز 2 اجرایی</font></div><div style="text-align: right;"><font size="1"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif">&nbsp;دانلود رایگان فیلم های آموزشی معماری</font></div><div style="text-align: right;"><font size="1"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif">&nbsp;ارائه اخبار روز معماری و اطلاع رسانی برگزاری همایش ها و سمینارها</font></div><div style="text-align: right;"><font size="1"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif">&nbsp;آموزش نکات حقوقی و تبیین قوانین شهرداری</font></div><div style="text-align: right;"><font size="1"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif">&nbsp;تحلیل قیمت روز بازار آهن ، بازر سرمایه و بازار مسکن</font></div><div style="text-align: right;"><font size="1"><br></font></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAEN9vfNRax4ie_-8PA" target="_blank" title="مفید ترین کانال معماری" style="font-size: 10.6667px;"><img src="http://memarighaem.ir/site/baner-telg.jpg" alt="کانال تلگرامی بازار کار معماری و ساختمان"></a></div><div style="text-align: right;"><font size="1"><br></font></div></div></div> text/html 2015-09-25T20:07:04+01:00 memardownload.mihanblog.com گروه معماری قائم کلاس آموزش اسکیس ، راندو ، پرسپکتیو و کروکی http://memardownload.mihanblog.com/post/80 <div><br></div><div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://memarighaem.ir/pics/tadris1.jpg" alt="کلاس آموزش اسکیس و راندو"></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><br></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, 'Times New Roman'; font-size: small; line-height: 20.8px; text-align: start;"><font color="#ff0000"><b>کلاس آموزش اسکیس ، راندو ، پرسپکتیو ، کروکی و شیت بندی معماری</b></font></span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, 'Times New Roman'; font-size: small; line-height: 20.8px; text-align: start;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, 'Times New Roman'; font-size: small; line-height: 20.8px; text-align: start;"><span style="font-family: Tahoma, 'Times New Roman'; font-size: small; line-height: 20.8px; text-align: start;"><b>مدرس : مهندس علیجانی (مدرس و مشاور اسکیس ارشد)</b></span></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, 'Times New Roman'; font-size: small; line-height: 20.8px; text-align: start;"><br></span></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, 'Times New Roman'; font-size: small; line-height: 20.8px; text-align: start;">دوره های آموزش ویژه&nbsp;</span><span style="font-family: Tahoma, 'Times New Roman'; font-size: small; line-height: 20.8px;">از مبتدی تا پیشرفته&nbsp;</span><span style="font-family: Tahoma, 'Times New Roman'; font-size: small; line-height: 20.8px; text-align: start;">:</span></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, 'Times New Roman'; font-size: small; line-height: 20.8px; text-align: start;"><span style="font-family: Tahoma, 'Times New Roman'; font-size: small; line-height: 20.8px; text-align: start;">- آزمون اسکیس کارشناسی ارشد</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, 'Times New Roman'; font-size: small; line-height: 20.8px; text-align: start;"><span style="font-family: Tahoma, 'Times New Roman'; font-size: small; line-height: 20.8px; text-align: start;">- امتحانات پایان ترم</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, 'Times New Roman'; font-size: small; line-height: 20.8px; text-align: start;"><span style="font-family: Tahoma, 'Times New Roman'; font-size: small; line-height: 20.8px; text-align: start;">- دانشجویان اعزامی به خارج از کشور</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, 'Times New Roman'; font-size: small; line-height: 20.8px; text-align: start;"><span style="font-family: Tahoma, 'Times New Roman'; font-size: small; line-height: 20.8px; text-align: start;">- آمادگی آزمون اسکیس تاییدیه برای دانشجویان فارغ التحصیل از خارج کشور</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, 'Times New Roman'; font-size: small; line-height: 20.8px; text-align: start;"><span style="font-family: Tahoma, 'Times New Roman'; font-size: small; line-height: 20.8px; text-align: start;">- و دانشجویان تغییر رشته ای از سایر رشته ها</span></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><font size="2" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma;">- پرسپکتیو ، اسکیس و راندوی سریع به روش ساده</font><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, 'Times New Roman'; font-size: small; line-height: 20.8px; text-align: start;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, 'Times New Roman'; font-size: small; line-height: 20.8px; text-align: start;"><span style="font-family: Tahoma, 'Times New Roman'; font-size: small; line-height: 20.8px; text-align: start;">در کلاس های عمومی ،&nbsp;<b>خصوصی</b>&nbsp;و نیمه خصوصی</span></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, 'Times New Roman'; font-size: small; line-height: 20.8px; text-align: start;"><br></span></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, 'Times New Roman'; font-size: small; line-height: 20.8px; text-align: start;"><b>تلفن تماس : 5400690 0935</b></span></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, 'Times New Roman'; font-size: small; line-height: 20.8px; text-align: start;"><br></span></div><div style="font-family: Tahoma; text-align: center;"><a href="http://memardanlod.ir/post/80" target="_blank" title="توضیحات و تصاویر بیشتر"><b><font size="2" color="#ff0000">توضیحات و تصاویر بیشتر در ادامه مطلب...</font></b></a></div></div> text/html 2015-09-25T14:00:17+01:00 memardownload.mihanblog.com گروه معماری قائم انجام اسکیس و راندو معماری http://memardownload.mihanblog.com/post/77 <span style="font-family: Tahoma; line-height: 20.4px; text-align: right;"><p align="center" dir="rtl" style="font-size: 12px; color: rgb(68, 68, 68); text-align: center; line-height: 19.5px; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><b><span lang="AR-SA"><font color="#000000">انجام اسكیس ، راندو ، پرزانته ، كروكی های معماری ، پرسپکتیو و نقشه کشی</font></span><span dir="ltr"><br></span></b><span lang="AR-SA"><font color="#000000"><b>3d ، رندر veray وشیت بندی (دستی و كامپوتری) طراحی پلان ، سایت پلان ، نما ، برش و ...</b></font></span></p><p align="center" dir="rtl" style="font-size: 12px; color: rgb(68, 68, 68); text-align: center; line-height: 19.5px; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span lang="AR-SA"><b style="color: rgb(0, 0, 255); line-height: 20.3999996185303px; background-color: rgb(255, 255, 0);">تلفن تماس: &nbsp;09126704475</b></span></p><p align="center" dir="rtl" style="font-size: 12px; color: rgb(68, 68, 68); text-align: center; line-height: 19.5px; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span lang="AR-SA"><img align="baseline" src="http://memarighaem.ir/pics/Pure22.jpg" border="0" hspace="0" complete="true">&nbsp;</span></p><p align="center" dir="rtl" style="font-size: 12px; text-align: center; line-height: 19.5px; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><b><font color="#000000"><a href="http://memardownload.mihanblog.com/post/77" target="_blank" title="">توضیحات ، تصاویر و نمونه های بیشتر در ادامه مطلب</a></font></b></p><p align="center" dir="rtl" style="font-size: 12px; text-align: center; line-height: 19.5px; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><b><br></b></p><p dir="rtl" align="center" style="font-size: 10.6667px; line-height: 19px; font-weight: bold;"><font size="2">علاوه بر تماس تلفنی براحتی می توانید از طریق شبکه های اجتماعی ارتباط بر قرار کنید، فایل های مورد نظر را ارسال و دریافت کنید و از مراحل پیشرفت پروژه های عملی مطلع شوید.&nbsp;</font></p><p dir="rtl" align="center" style="font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 19px;"><font color="#ff0000" size="3"><b>6704475 0912</b></font></p><p dir="rtl" align="center" style="line-height: 19px;"><b style=""><font size="2">آیدی ما در تلگرام و اینستاگرام:</font></b></p><p dir="rtl" align="center" style="direction: ltr; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 19px;"><b style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: large; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 102);">@ghaemarchitect</b></p><p dir="rtl" align="center" style="direction: ltr; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 19px;"><font color="#ff0000" style="" size="4"><b style="background-color: rgb(255, 255, 102);"><br></b></font></p><p dir="rtl" align="center" style="font-size: 10.6667px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 19px; font-weight: bold;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://memarighaem.ir/site/Ejtema.jpg" alt="گروه معماری قائم در شبکه های اجتماعی"></p></span> text/html 2015-09-02T07:35:40+01:00 memardownload.mihanblog.com گروه معماری قائم آموزش رایگان اسکیس و راندو معماری http://memardownload.mihanblog.com/post/79 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://memarighaem.ir/site/poster.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Droid Arabic Naskh', Tahoma, arial, sans-serif; font-size: 13.6000003814697px; line-height: 28px; text-align: justify;"><b>اخبار گروه معماری قائم</b></span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Droid Arabic Naskh', Tahoma, arial, sans-serif; font-size: 13.6000003814697px; line-height: 28px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Droid Arabic Naskh', Tahoma, arial, sans-serif; font-size: 13.6000003814697px; line-height: 28px; text-align: justify;">ورکشاپ رایگان آموزش اسکیس و راندو پایه در معماری با متد جدید&nbsp;</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Droid Arabic Naskh', Tahoma, arial, sans-serif; font-size: 13.6000003814697px; line-height: 28px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Droid Arabic Naskh', Tahoma, arial, sans-serif; font-size: 13.6000003814697px; line-height: 28px; text-align: justify;"><b>با تدریس مهندس حمیدرضا علیجانی</b>&nbsp;</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Droid Arabic Naskh', Tahoma, arial, sans-serif; font-size: 13.6000003814697px; line-height: 28px; text-align: justify;"><span style="font-family: 'Droid Arabic Naskh', Tahoma, arial, sans-serif; font-size: 13.6000003814697px; line-height: 28px; text-align: justify;"><font color="#ff0000"><b>&nbsp;یکشنبه ، 15 شهریور 1394&nbsp;</b></font></span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Droid Arabic Naskh', Tahoma, arial, sans-serif; font-size: 13.6000003814697px; line-height: 28px; text-align: justify;"><div style="text-align: center;"><font color="#333333" face="Droid Arabic Naskh, Tahoma, arial, sans-serif"><span style="font-size: 13.6px;">در موسسه علمی و آموزشی سفیر قرن برگزار گردید.</span></font></div></div><div style="text-align: center;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Droid Arabic Naskh', Tahoma, arial, sans-serif; font-size: 13.6000003814697px; line-height: 28px; text-align: justify;"><br></div> text/html 2013-03-01T17:44:21+01:00 memardownload.mihanblog.com گروه معماری قائم آموزش پرسپکتیو ، اسکیس و راندو با ماژیک http://memardownload.mihanblog.com/post/75 <p dir="rtl" class="PostBody" align="center"><strong><img border="0" hspace="0" alt="پکیج آموزش جامع اسکیس و راندو (خلاقیت در معماری)" align="baseline" src="http://memarighaem.ir/pics/rando2.jpg"></strong></p><strong> </strong><p dir="rtl" class="PostBody" align="center"><strong></strong><strong><font color="#ff0000" size="2">فیلم های آموزش جامع&nbsp;پرسپکتیو ،&nbsp;اسکیس و راندو (خلاقیت در معماری) از مبتدی تا حرفه ای استاد عماد الدین زند</font></strong></p> <p dir="rtl" class="PostBody" align="center"><font color="#000000" size="2">مجموعه ی حاضر جدید ترین محصول گروه معماری قائم بوده که شامل&nbsp;<u>۳۶</u> جلسه فیلم آموزشی پرسپکتیو ، اسکیس و راندو با <font color="#000099">کیفیت HD</font>&nbsp;و با توضیحات&nbsp;کامل استاد&nbsp;عماد الدین زند&nbsp;می باشد به نحوی که تشریح جزء به جزء عناصر اسکیس و راندو با نگرشی ساده و قابل فهم، آموزش اسکیس را برای کلیه علاقه مندان به ویژه کاربران مبتدی بسیار آسان می نماید. </font></p> <p align="center"><font size="3"><font color="#000000"><font size="2">روش تدریس مهندس زند در این مجموعه اسکیس و راندو&nbsp;بر اساس&nbsp;ترکیب بندی کانسپت های حجمی و الهام از طبیعت&nbsp;است.</font>&nbsp;</font></font></p><p align="center"><font size="3"><font color="#000000"><br></font></font></p><p dir="rtl" class="PostBody" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; font-stretch: normal; line-height: normal;"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAEN9vfNRax4ie_-8PA" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(18, 131, 180);"><b><font size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 102);">بصورت دانلود رایگان در کانال تلگرامی ما&nbsp;</font></b></a></p><p dir="rtl" class="PostBody" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; direction: ltr; font-stretch: normal; line-height: normal;"><b><font color="#ff0000" size="1">جهت عضویت در کانال و دانلود رایگان بر روی لینک زیر کلیک نمایید</font></b></p><p dir="rtl" class="PostBody" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; direction: ltr; font-stretch: normal; line-height: normal;"><b><font size="3"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAEN9vfNRax4ie_-8PA" target="_blank" title="کانال تلگرامی ما" style="text-decoration-line: none; color: rgb(18, 131, 180); background-color: rgb(255, 255, 0);">@archinezam</a></font></b></p><div><b><br></b></div> text/html 2013-02-01T15:02:59+01:00 memardownload.mihanblog.com گروه معماری قائم بانک جامع نقشه های اتوکدی معماری http://memardownload.mihanblog.com/post/74 <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://memarighaem.ir/pics/bank2.jpg"></P> <P align=center><STRONG><FONT color=#ff0000 size=2>بانک جامع نقشه های اتوکدی معماری</FONT></STRONG></P> <P align=center><FONT color=#000000 size=2><STRONG>بیش از&nbsp;۱۰۰۰۰ عنوان نقشه اتوکدی از تمام موضوعات معماری</STRONG>&nbsp;</FONT></P> <P align=center><FONT color=#000000 size=2>بیشتر نقشه ها شامل <FONT color=#006600>سایت پلان ، برش ها&nbsp;، دیتیل ها&nbsp;، پلان های&nbsp;طبقات و نماهای</FONT> مختلف می باشند.</FONT></P> text/html 2012-05-28T08:16:15+01:00 memardownload.mihanblog.com گروه معماری قائم راهنمای انتخاب رشته ارشد معماری http://memardownload.mihanblog.com/post/73 <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt=راهنما align=baseline src="http://memarighaem.ir/pics/rahnama.jpg"></P> <P align=right><FONT color=#ff0000 size=2><STRONG>راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد معماری</STRONG></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT size=2>یکی از مهمترین دغدغه های دانشجویان پس از اعلام نتایج اولیه کنکور ارشد، انتخاب رشته ای با بهترین ثمره است ولی عدم دسترسی به افراد آگاه در بسیاری از مواقع سبب عدم بهره وری کامل داوطلبان می شود.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT size=2>لذا در گروه معماری قائم بر آن شدیم با تهیه راهنمای انتخاب رشته ی کارشناسی ارشد معماری ، پاسخگوی بسیاری از&nbsp;مسایل مبهم داوطلبان باشیم.</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT size=2>نظرات ، انتقادات و پیشنهادهای شما راهگشای ما خواهد بود...</FONT></SPAN></P> <P align=right>&nbsp;</P> text/html 2012-05-04T06:27:15+01:00 memardownload.mihanblog.com گروه معماری قائم معرفی گروه معماری قائم http://memardownload.mihanblog.com/post/72 <p align="center"><img border="0" hspace="0" alt="گروه معماری قائم" align="baseline" src="http://memarighaem.ir/memardownload/ghaem.gif"></p> <p align="right"><strong><font color="#ff0000">معرفی گروه معماری قائم</font></strong></p> <p align="justify">گروه معماری قائم&nbsp;(آرشیتکت آرشیو قائم) از خرداد ماه سال 1387 به منظور توزیع گسترده بهترین محصولات و خدمات&nbsp;معماری در سراسر کشور و ایجاد فرصت برابر تحصیلات تکمیلی دانشجویان سراسر کشور تاسیس شد که اهم فعالیت ها و محصولات <strong>اورجینال</strong>&nbsp;این گروه عبارتند از:</p> <p><a href="http://jamerando.com/">گردآوری مجموعه سوالات اسکیس ارشد دانشگاه آزاد و سراسری</a></p> <p><a href="http://jamerando.com/post-45.aspx">فیلم های آموزشی اسکیس و راندو (از مبتدی تا پیشرفته)</a></p> <p><a href="http://jamerando.com/post-29.aspx">طرح های آماده معماری (بیمارستان - شهرک مسکونی - موزه - دانشکده و ...)</a></p> <p><a href="http://jamerando.com/post-29.aspx">پروژه های آماده معماری (روستا ۱و۲ - مرمت - متره - طراحی فنی - برداشت و ...)</a></p> <p><a href="http://jamerando.com/post-44.aspx">آموزش 3ds Max ویژه معماران همراه با ۲۰۰۰ آبجکت آماده</a></p> <p><a href="http://jamerando.com/post-12.aspx">آموزش Sketchup ویژه معماران همراه با پلاگین و مدل های آماده</a></p> <p><a href="http://jamerando.com/post-43.aspx">آموزش Photoshop ویژه معماران</a></p> <p><a href="http://jamerando.com/post-42.aspx">آموزش AutoCad ویژه معماران همراه با بلاک های آماده</a></p> <p><a href="http://jamerando.com/post-41.aspx">آموزش Archicad ویژه معماران</a></p> <p><a href="http://jamerando.com/post-40.aspx">مجموعه فیلم های معماران معروف و شاهکارهای معماری </a></p> <p><a href="http://jamerando.com/post-14.aspx">مجموعه تصاویر سبک شناسی معماری جهان</a></p> <p><a href="http://jamerando.com/post-13.aspx">مجموعه تصاویر طبقه بندی شده&nbsp;ویلاها و شهرک ها</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>وبسایت گروه معماری قائم:</p> <p><a href="http://www.jamerando.com/">www.jamerando.com</a></p> <p> </p><p><a href="http://www.memarighaem.ir/"></a></p>وبسایت دانلود رایگان معاری قائم: <p></p> <p style="text-align: right; direction: ltr;"><a href="memardanlod.ir" target="_blank" title="">memardanlod.ir</a></p> <p style="text-align: right; direction: rtl;"><b>کانال تلگرامی گروه معماری قائم:</b></p><p style="direction: ltr; text-align: right;"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAEN9vfNRax4ie_-8PA" target="_blank" title="مفید ترین کانال معماری"><b>@archinezam</b></a></p><p>ایمیل:</p> <p><a href="mailto:architectarchive@gmail.com">architectarchive@gmail.com</a></p> text/html 2012-04-26T20:49:26+01:00 memardownload.mihanblog.com گروه معماری قائم دانلود نقشه پارک کودک http://memardownload.mihanblog.com/post/71 <P align=center>&nbsp;</P> <P align=right><FONT color=#ff0000 size=2><STRONG>دانلود نقشه پارک کودک</STRONG></FONT></P> <P align=right><FONT size=2>این نقشه که از سوی معمار دانلود دات کام جهت استفاده رایگان دانشجویان معماری و منظر بر روی سایت قرار داده شده ، شامل مجموعه نقشه های یک پارک کودک خارجی همراه با هشت مقطع از پارک مذکور می باشد.</FONT></P> text/html 2012-04-03T17:47:02+01:00 memardownload.mihanblog.com گروه معماری قائم دانلود نقشه خانه سالمندان http://memardownload.mihanblog.com/post/70 <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="خانه سالمندان" align=baseline src="http://jamerando.persiangig.com/MemarDownload/sal.jpg"></P> <P align=right><FONT color=#ff0000 size=2><STRONG>دانلود نقشه خانه سالمندان</STRONG></FONT></P> <P align=right><FONT size=2>با سلام و عرض تبریک سال نو (نود و یک)&nbsp;خدمت کاربران معماردانلود ....</FONT></P> <P align=justify><FONT size=2>یکی از دوستان در قسمت پیام ها درخواست نقشه خانه سالمندان داده بود ، گفتیم روشو زمین نندازیم ...</FONT></P> <P align=justify><FONT size=2>نقشه فوق مربوط به یک خانه سالمندان خارجیه که فکر می کنم اسپانیایی باشه. ما تو سایتای ایرانی ندیدیم کسی نقشه خانه سالمندان رو برای دانلود گذاشته باشه، نتیجه اخلاقی اینکه بازم معمار دانلود پیش دستی کرده ... خواهش&nbsp;می کنم ... تشویق لازم نیستا ...</FONT></P> text/html 2012-03-04T14:53:25+01:00 memardownload.mihanblog.com گروه معماری قائم سوالات اسکیس کارشناسی ارشد معماری http://memardownload.mihanblog.com/post/69 <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="سوالات اسکیس کارشناسی ارشد معماری" align=baseline src="http://memarighaem.ir/pics/soal.jpg"></P> <P align=right><STRONG><FONT color=#ff0000>ویژه نامه ارشد ؛&nbsp;(ضمیمه رایگان نرم افزار&nbsp;فیلم های آموزش&nbsp;اسکیس و راندو)</FONT></STRONG></P> <P align=right><STRONG><FONT color=#ff0000>نمونه سوالات اسکیس کارشناسی ارشد معماری ، دانشگاه آزاد و سراسری</FONT></STRONG></P> <P align=justify>نمونه سوالات اسکیس کارشناسی ارشد معماری - دانشگاه آزاد و سراسری - در قالب مجموعه ای مدون ، برای اولین بار ، بصورت رایگان از سوی گروه معماری قائم (معمار دانلود دات کام)&nbsp;، برای دانلود رایگان&nbsp;روی اینترنت قرار گرفت.<BR>این ویژه نامه در قالب فایل pdf و با حجم&nbsp;۱.۵ mb در&nbsp;۲۰ صفحه گرد آوری شده و بصورت رایگان قابل دانلود است.<BR>در واقع این مجموعه ، ضمیمه رایگان نرم افزار فیلم های آموزشی اسکیس و راندو است که حاوی نمونه سوالات اسکیس ارشد دانشگاه&nbsp;آزاد و سراسری از سال ۸۶ تا ۹۰&nbsp;، همراه با اسناد ، تصاویر و توضیحات ، در سال های مختلف می باشد. علاوه بر موارد مذکور بخشی با عنوان " مشاوره و راهنمایی " ویژه داوطلبانی که برای اولین بار سر جلسه اسکیس حاضر می شوند ، در این ویژه نامه ، گنجانده شده است.</P> text/html 2012-02-15T10:47:33+01:00 memardownload.mihanblog.com گروه معماری قائم دانلود مجموعه مدل های سه بعدی مبل و کاناپه http://memardownload.mihanblog.com/post/68 <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://jamerando.persiangig.com/MemarDownload/mobl.jpg"></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: red; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>دانلود مجموعه مدل های سه بعدی مبل و کاناپه</SPAN></B></P><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: red; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p><FONT color=#000000><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>امروزه با پیشرفت تکنولوژی های پیاده سازی انیمیشن و گرافیک، استفاده از ابزارها و نرم افزارهای گوناگون رشد فزاینده ای دارد. ایران نیز به نوبه خود در حال پیشرفت در این زمینه است و در راستای پیشرفت جهانی، روز به روز کیفیت پروژه های سه بعدی خود را بالا میبرد.<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>معمار دانلود نیز برای سهیم بودن در این مجموعه عظیم، و برای ادای حق خود به جامعه<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>معماران ، گرافیست ها، طراحان داخلی و انیماتورها هر از چند گاهی اقدام به ارائه مجموعه هایی از این قبیل را انجام می دهد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P></SPAN></FONT></o:p></SPAN> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: red; FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA></SPAN></P> text/html 2012-01-17T17:03:12+01:00 memardownload.mihanblog.com گروه معماری قائم دانلود مجلات طراحی مدرن (Modern Design) http://memardownload.mihanblog.com/post/66 <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://jamerando.persiangig.com/MemarDownload/mj.jpg"></P> <P align=right><STRONG><FONT color=#ff0000 size=2>دانلود مجلات طراحی مدرن (Modern Design)</FONT></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><FONT size=2><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'" lang=AR-SA>در این پست قصد داریم تا شما را با یکی از پرطرفدارترین مجلات مدرن آرتز </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'" lang=AR-SA>آشنا کنیم. نام این مجله "طراحی مدرن" یا</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> Modern Design </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'" lang=AR-SA>است</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><FONT size=2><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'" lang=AR-SA>این مجله شامل طرح هایی بسیار زبیا و البته جذاب از مدل های ساختمانی مدرن است که طراحان و دیزاینر ها می توانند با استفاده از این گونه از مجلات طرح ها و ایده هایی جدید و زیبا را برای ساختمان ها و برج های شهری و ... بدست آورند این مجله شامل طرح هایی نو برای طراحی داخلی ساختمان ها و خانه ها نیز می شود که اکثر طرح های ساده ولی جذاب هستند، به جرات می توان گفت این مجله سعی در بدست آوردن سلیقه ها و علایق متفاوت دارد .</SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><FONT size=2><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'" lang=AR-SA>البته لازم به ذکر است که به خاطر نظری که نمی دین قبلا متشکریم. ولی این رویه که سایت صرفا مصرف گرا باشه و تعاملی صورت نگیره سبب دیر به دیر آپدیت شدن سایت میشه. طبق آمار روزانه در حدود بیش از 700 بازدید داریم ولی تعداد نظرات کمتر از 5 نظر در ماهه!!!!(خجالت داره)</SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><FONT size=2><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'" lang=AR-SA>&nbsp;یک تاپیک درخواست نقشه هم گذاشتیم که اگر کسی نقشه هر شهری رو داره برای ما بفرسته تا برای دانلود رایگان قرار بدیم ولی هیچ نقشه ای ایمیل نشد! خوب بدین نحو ما هم که نقشه چند شهر رو با هزار و یک سختی گیر آوردیم برای دانلود نمی گذاریم!</SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><FONT size=2><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'" lang=AR-SA>با تشکر از خودمون که به ملت دانشجوی مثلا فرهیخته ای خدمت می کنیم که حتی این قدر به خودشون زحمت نمیدن که بگن فلان دانلود مجانی خوب بود یا نه!!!!!!! واقعا نمی دونم عاقبت نسل دانشجوی&nbsp;بی حال و حوصله امروز که همه چیز رو راحت و آماده میخواد&nbsp;چی میشه ؟؟؟؟؟</SPAN></FONT></P> text/html 2011-12-24T18:02:36+01:00 memardownload.mihanblog.com گروه معماری قائم دانلود نقشه های اتوکدی شهرهای ایران http://memardownload.mihanblog.com/post/65 <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="دانلود نقشه های اتوکدی شهرهای ایران" align=baseline src="http://jamerando.persiangig.com/MemarDownload/iran.gif"></P> <P align=right><FONT color=#ff0000 size=2><STRONG>دانلود نقشه های اتوکدی شهرهای ایران</STRONG></FONT></P> <P align=right><FONT size=2>با سلام ، خدمت کاربران عزیز معمار دانلود دات کام</FONT></P> <P align=justify><FONT size=2>یکی از درخواست های متعدد کاربران همواره قرار دادن نقشه های اتوکدی از شهرها و پارک های مختلف برای دانلود رایگان بوده است. ولی متاسفانه نقشه های مزبور در آرشیو معمار دانلود&nbsp;موجود نیست ، لذا از کلیه کاربران محترم خواهشمندیم در صورتی که نقشه های اتوکدی هر یک از شهرهای ایران به ویژه <FONT color=#ff0000>تهران ، اصفهان ، مشهد ، تبریز ، قم ، شیراز ، کرمان ، زنجان ، یزد و ...&nbsp;</FONT>رو در اختیار دارید ، برای ما ایمیل&nbsp;نمایید تا به نام خودتان در سایت جهت دانلود رایگان عموم دانشجویان قرار دهیم.&nbsp;</FONT></P> <P align=justify><FONT color=#000099 size=2><A href="mailto:architectarchive@gmail.com"><STRONG>architectarchive@gmail.com</STRONG></A></FONT></P> <P align=justify><FONT color=#000000 size=2>با تشکر</FONT></P> text/html 2011-12-12T13:03:16+01:00 memardownload.mihanblog.com گروه معماری قائم پروژه مرمت ابنیه http://memardownload.mihanblog.com/post/64 <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="پروژه مرمت مسجد سپهسالار" align=baseline src="http://jamerando.persiangig.com/MemarDownload/maremat-%202.jpg"></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><STRONG><FONT color=#ff0000>طرح مرمت مسجد و مدرسه سپهسالار تهران</FONT></STRONG></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>پروژه آماده مرمت&nbsp;مجموعه</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA> تاریخی مسجد و مدرسه سپهسالار تهران در قالب تاریخچه ، نقشه ها و برش ها ، مجموعه تصاویر گذشته و حال سپهسالار (بیش از&nbsp;</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>۳۲۰</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA> تصویر با کیفیت بالا) به همراه 12 کلیپ فیلم از مجموعه سپهسالار و فایل ارائه نهایی با فرمت </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr>powerpoint</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN> <SPAN lang=AR-SA>(بیش از 50 اسلاید)&nbsp;و </SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr>pdf</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN> با قابلیت ویرایش که به بررسی </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>تاریخچه شهر تهران ، معماری عصر قاجار ، موقعیت مسجد سپهسالار و میدان بهارستان ، دسترسی های مسجد ، تاریخ نگاری میدان بهارستان ، تاریخ نگاری مسجد و مدرسه سپهسالار ، معرفی پلان و فضاهای مسجد و مدرسه سپهسالار ، ورودی های مسجد ، ایوان جنوبی (گنبد خانه) ، ایوان شمالی و حیاط شمالی ، ایوان شرقی (شبستان زمستانی یا چهل ستون) ، آب انبار (وضوخانه) ، گنبد ها ، حجره ها ، مناره ها ، کتابخانه ، گرمابه ، سرویس بهداشتی و سلف سرویس ، بررسی اجمالی تزئینات مسجد سپهسالار (کاشی کاری ، تزئینات سنگی ، تزئینات آجری ، گچ بری ها) ، الحاقات بنا ، آسیب شناسی بنا ، تاثیرات رطوبت و تغییر دما ، تاثیرات استفاده نادرست انسانی و تغییر کار بری های موضعی ، آسیب های سازه ای بر اثر فشار ، نشست و یا ریزش مصالح و طرح مرمت پیشنهادی بنا (مرمت انواع کاشی کاری بر حسب نوع آسیب ، مرمت گچبری ها و مرمت تزئینات چوبی) می پردازد....</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <STRONG><A title="" href="http://memardownload.com/post/64" target=""><STRONG><FONT color=#ff0000>توضیحات بیشتر</FONT></STRONG></A></STRONG></o:p></SPAN></P> text/html 2011-12-09T17:18:16+01:00 memardownload.mihanblog.com گروه معماری قائم دانلود نقشه های دانشکده پرستاری http://memardownload.mihanblog.com/post/63 <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="دانلود نقشه های دانشکده پرستاری" align=baseline src="http://jamerando.persiangig.com/MemarDownload/nurse.jpg"></P> <P align=right><FONT color=#ff0000 size=2><STRONG>دانلود نقشه های دانشکده پرستاری</STRONG></FONT></P> <P align=right><FONT size=2>این پست مربوط به نقشه های دانشکده پرستاریه که برای اولین بار از سوی سایت معمار دانلود دات کام برای دانلود رایگان قرار داده شده. یکی از موضوعات طراحی دانشجویان ، معمولا در ترم پنجم کارشناسی طراحی دانشکده است بعضی هم برای پایان نامه طراحی دانشکده رو انتخاب می کنن. امید واریم نقشه های مذکور مفید واقع بشه.</FONT></P> text/html 2011-11-22T09:48:57+01:00 memardownload.mihanblog.com گروه معماری قائم آموزش اسکیس و راندو دکتر مهدی نژاد http://memardownload.mihanblog.com/post/62 <P dir=rtl class=PostBody></P> <P dir=rtl class=PostBody><FONT size=3><STRONG></STRONG></FONT></P> <P dir=rtl class=PostBody><FONT size=3><STRONG><FONT color=#ff0000></FONT></STRONG></FONT></P><FONT color=#ff0000 size=3> <P dir=rtl class=PostBody align=center><FONT color=#000000 size=2 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><IMG border=0 hspace=0 alt="آموزش اسکیس و راندو" align=baseline src="http://memarighaem.ir/pics/Rando.jpg"></FONT></P> <P dir=rtl class=PostBody align=center><FONT color=#000000 size=2 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>برای اولین بار در ایران ، <STRONG>فیلم های آموزشی اسکیس سریع بر مبنای پرسپکتیو</STRONG> ، راندو ، ترکیب احجام و بیان معماری</FONT></P> <P dir=rtl class=PostBody align=center><FONT color=#000000 size=2 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>با تدریس دکتر جمال الدین مهدی نژاد عضو هیئت علمی و مدرس دانشگاه های سراسری تهران و شهرستان ها ، حاوی بیش از ۲۰ فیلم آموزشی با مهمترین موضوعات اسکیس (بیمارستان ، دانشکده ، هتل ، مجتمع مسکونی ، مجتمع تجاری ، اردوگاه تفریحی و ...) و آموزش تکنیک های راندو از مبتدی تا پیشرفته</FONT></P> <P dir=rtl class=PostBody align=center><FONT color=#000000 size=2 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>( آبرنگ - آب مرکب - ماژیک - ذغال - پاستل - مدادرنگی - کلاژ - اکولین و ماکت سازی )</FONT></P> <P dir=rtl class=PostBody align=center><FONT color=#000000 size=2 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>مناسب برای آموزش دانشجویان و اساتید رشته معماری ، داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری و آزاد ( مبحث اسکیس معماری و معماری منظر ) و دانشجویان سایر رشته ها که در گرایش های کنکور ارشد معماری شرکت می کنند.</FONT></P> <P dir=rtl class=PostBody align=center><A href="http://jamerando.ir/Validate.php?PId=106992"><IMG border=0 hspace=0 alt="خرید پستی" align=baseline src="http://memarighaem.ir/pics/Posti.gif"></A></P> <P dir=rtl class=PostBody align=center><STRONG><FONT color=#ff0000 size=3><A href="http://jamerando.ir/Validate.php?PId=108773"><IMG border=0 hspace=0 alt="خرید نقدی" src="http://memarighaem.ir/pics/Naghdi1.gif"></A></FONT></STRONG></P> <P dir=rtl class=PostBody align=center><A title="" href="http://jamerando.ir/Validate.php?PId=106992" target=_blank></A></P><A title="" href="http://jamerando.com/" target=_blank> <P dir=rtl class=PostBody align=center><STRONG><FONT color=#ff0000>توضیحات بیشتر در ادامه مطلب</FONT></STRONG></P></A></FONT> text/html 2011-11-22T07:54:58+01:00 memardownload.mihanblog.com گروه معماری قائم دانلود نقشه های ایستگاه مترو http://memardownload.mihanblog.com/post/61 <P align=center><STRONG><FONT color=#ff0000>دانلود نقشه های ایستگاه مترو</FONT></STRONG></P> <P align=justify><FONT size=2>امروز بالاخره پس از 20 روز تصمیم گرفتم معمار دانلود رو&nbsp;آپدیت کنم ، آخه یه خورده دلگیر بودیم دیگه ...</FONT></P> <P align=justify><FONT size=2>با این همه مشغولیت کار و دانشگاه و زندگی و ... کلی مطلب برای دانلود رایگان می فرستیم ، کسی نظر که نمیده هیچ دیدیم یه سری وبلاگ و سایت زرد&nbsp;و ... که مثل قارچ سبز شدن مطالب و عکسای دانلودی ما رو گذاشتن یک کلمه هم ذکر نکردن منبع این مطالب معمار دانلوده...</FONT></P> <P align=justify><FONT size=2>با این روند فکر نکنم دیگه معماردانلود مثل گذشته تند تند آپدیت بشه...</FONT></P> <P align=justify><FONT size=2>مطالب این پست مربوط به نقشه ها و برش های یک ایستگاه مترو خارجیه. ما که تو هیچ سایت ایرانی ندیدیم نقشه ایسگاه مترو یا راه آهن رو برای دانلود بزاره پس فکر کنم اولین بار این معمار دانلوده که نقشه های ایستگاه مترو رو برای دانلود می گذاره.</FONT></P> text/html 2011-11-01T04:26:30+01:00 memardownload.mihanblog.com گروه معماری قائم دانلود رایگان معماری ، فهرست معمار دانلود http://memardownload.mihanblog.com/post/2 <p align="center"><a href="post/category/1" target="_blank" title=""><img border="0" hspace="0" alt="دانلود نقشه های معماری" align="baseline" src="http://memarighaem.ir/memardownload/naghshe.jpg"></a>&nbsp; &nbsp;<a href="post/category/2" target="_blank" title="دانلود پروژه های آماده"><img border="0" hspace="0" alt="دانلود پروژه های آماده معماری" align="baseline" src="http://memarighaem.ir/memardownload/proje.jpg"></a>&nbsp;&nbsp; <a title="" href="http://memardownload.com/post/category/2" target=""></a><a title="دانلود رایگان پروژه های معماری" href="http://jamerando.com/" target=""></a><a title="" href="http://memardownload.com/post/category/3" target="_blank"><img border="0" hspace="0" alt="دانلود کتاب های معماری" align="baseline" src="http://memarighaem.ir/memardownload/book1.jpg"></a></p> <p align="center" style="text-align: right;"><font size="1"><a title="" href="http://memardownload.com/post/category/1" target="_blank"><font color="#000000">دانلود نقشه های معماری</font></a><font color="#000000">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><a title="" href="http://memardownload.com/post/category/2" target="_blank"><font color="#000000">دانلود پروژه های آماده&nbsp;</font></a><font color="#000000">&nbsp; &nbsp;</font><a title="" href="http://memardownload.com/post/category/3" target="_blank"><font color="#000000">دانلود کتاب های&nbsp;معماری</font></a></font></p> <p align="center"><a title="" href="http://memardownload.com/post/category/5" target="_blank"></a>&nbsp;</p> <p align="center"><a title="" href="http://memardownload.com/post/category/5" target="_blank"><img border="0" hspace="0" alt="دانلود فیلم های معماری" align="baseline" src="http://memarighaem.ir/memardownload/film.jpg"></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a title="" href="http://memardownload.com/post/category/6" target="_blank"><img border="0" hspace="0" alt="دانلود رایگان نرم افزار معماری" align="baseline" src="http://memarighaem.ir/memardownload/Narmafzar.jpg"></a>&nbsp;&nbsp; <a title="" href="http://memardownload.com/post/category/4" target="_blank"><img border="0" hspace="0" alt="دانلود مقالات و مجلات معماری" align="baseline" src="http://memarighaem.ir/memardownload/majale.jpg"></a><font size="2"></font></p> <p align="center" style="text-align: right;"><font size="1"><a title="" href="http://memardownload.com/post/category/5" target="_blank"><font color="#000000">دانلود فیلم های معماری</font></a><font color="#000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font><a title="" href="http://memardownload.com/post/category/6" target="_blank"><font color="#000000">دانلود نرم افزار معماری&nbsp;</font></a><font color="#000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font><a title="" href="http://memardownload.com/post/category/4" target="_blank"><font color="#000000">دانلود مقالات و مجلات معماری</font></a></font></p> <p align="center"> </p><div align="center">&nbsp;</div> <p align="center"></p> <p align="center"><font color="#000000" size="2"><font color="#ff0000">توجه :</font> کاربر محترم ، در حال حاضر تعداد صفحات سایت ،&nbsp;<u>7</u> صفحه با بیش از <u>60</u> عنوان دانلود رایگان می باشد ، برای استفاده از تمامی امکانات و مطالب معمار دانلود می توانید به&nbsp;سایر صفحات&nbsp;، از همین قسمت یا پایین سایت ، مراجعه نمایید.</font></p> <p align="center"><font size="2"><font color="#000000">صفحات </font>:<font color="#ff0000">&nbsp;</font></font><a href="http://memardanlod.ir/" target="_blank" title="">1</a><font color="#ff0000"><font size="2">&nbsp; ،&nbsp;</font><a href="http://memardanlod.ir/page/2" target="_blank" title="">2</a><font size="2">&nbsp;،&nbsp;</font><a href="http://memardanlod.ir/page/3" target="_blank" title="">3</a>&nbsp;<font size="2">،&nbsp;</font><a href="http://memardanlod.ir/page/4" target="_blank" title="">4</a><font size="2">&nbsp;،&nbsp;</font><a href="http://memardanlod.ir/page/5" target="_blank" title="">5</a>&nbsp;&nbsp;<font size="2">،&nbsp;</font><a href="http://memardanlod.ir/page/6" target="_blank" title="">6</a><font size="2">&nbsp;،&nbsp;</font><a href="http://memardanlod.ir/page/7" target="_blank" title="">7</a>&nbsp;&nbsp;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p> <p align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: red; FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><a title="" href="http://jamerando.com/" target="_blank"></a></span></p> <p align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: red; FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA">توصیه مهم : <font color="#000000">برای دانلود از نرم افزار مدیریت دانلود <u>(Internet Download Manager)</u> استفاده نمایید.</font></span></p> <p align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: red; FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><font color="#000000">با استفاده از این نرم افزار ، کلیه لینک های دانلود به لینک مستقیم تبدیل می شوند.</font></span></p><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: red; FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><font color="#000000"><strong><a title="" href="http://jamerando.com/" target="_blank"> <p align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: red; FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><font color="#000000"><strong>برای مشاهده محصولات آموزشی معماری (اعم از پرسپکتیو، اسکیس، راندو با ماژیک و ...) کلیک نمایید.</strong></font></span></p></a></strong></font></span> text/html 2011-11-01T04:07:06+01:00 memardownload.mihanblog.com گروه معماری قائم دانلود نقشه های کتابخانه http://memardownload.mihanblog.com/post/60 <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="دانلود نقشه های کتابخانه" align=baseline src="http://up.vatandownload.com/images/5nasspviw3gvam712i0.jpg"></P> <P align=justify><FONT color=#ff0000 size=2><STRONG>دانلود نقشه های کتابخانه</STRONG></FONT></P> <P align=justify><FONT size=2>عناوین دانلود این پست مربوط به نقشه های یک کتابخانه زیبای خارجی در 3 طبقه است. کتابخانه فوق مجهز به فضاهایی همچون مخزن کتاب ، مرجع ، سالن های متعدد مطالعه ، لابی ، میز امانات ، کافه تریا ، اتاق کامپیوتر و سایت و ... می باشد. نقشه های کتابخانه از سوی معمار دانلود ؛ بانک دانلود رایگان معماری بر روی سایت قرار گرفت.</FONT></P> <P align=justify>&nbsp;</P> text/html 2011-10-24T11:53:50+01:00 memardownload.mihanblog.com گروه معماری قائم دانلود نقشه سینما http://memardownload.mihanblog.com/post/59 <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <IMG border=0 hspace=0 alt="دانلود نقشه سینما" align=baseline src="http://up.vatandownload.com/images/r28mqko277x50gm3i74h.jpg"></P> <P><FONT color=#ff0000 size=2><STRONG>دانلود نقشه های&nbsp;پردیس سینمایی</STRONG></FONT></P> <P><FONT size=2>در این پست نقشه های یک پردیس سینمایی خارجی را براتون قرار دادیم. این پردیس سینمایی از 6 سالن تقریبا یک شکل و محوطه سازی و لابی ، بیلط فروشی و انتظار تشکیل شده است.</FONT></P> text/html 2011-10-21T08:50:41+01:00 memardownload.mihanblog.com گروه معماری قائم دانلود کتاب طراحی فرودگاه http://memardownload.mihanblog.com/post/58 <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <IMG border=0 hspace=0 alt="دانلود کتاب طراحی فرودگاه" align=baseline src="http://up.vatandownload.com/images/0k0r8glpmub6fmgg04.jpg"></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: red; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>دانلود کتاب طراحی فرودگاه<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>کتاب طراحی و بهره برداری فرودگاه ، یکی از جامع ترین کتب راهنمای طراحی فرودگاه و ترمینال مسافری و از بهترین منابع برای دست یابی به معیارهای مکانیابی فرودگاه می باشد که هم اکنون ویرایش دوم این کتاب در قالب فایل </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr>pdf</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN> اصل (با قابلیت انتخاب متن و تصویر) از سوی معمار دانلود برای دانلود رایگان آماده شده است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>این کتاب در 21 فصل و حدود 540 صفخحه نگارش یافته است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 21.45pt 10pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1" dir=rtl class=MsoListParagraphCxSpFirst><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: Tahoma"><SPAN style="mso-list: Ignore">1.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>حمل و نقل هوایی و فرودگاه<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 21.45pt 10pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1" dir=rtl class=MsoListParagraphCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: Tahoma"><SPAN style="mso-list: Ignore">2.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>پیش بینی ترافیک فرودگاه<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 21.45pt 10pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1" dir=rtl class=MsoListParagraphCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: Tahoma"><SPAN style="mso-list: Ignore">3.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>انتخاب سایت فرودگاه و نظام جهت گیری باند<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 21.45pt 10pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1" dir=rtl class=MsoListParagraphCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: Tahoma"><SPAN style="mso-list: Ignore">4.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>باند فرودگاه<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 21.45pt 10pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1" dir=rtl class=MsoListParagraphCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: Tahoma"><SPAN style="mso-list: Ignore">5.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>نوار باند فرودگاه و مناطق دیگر<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 21.45pt 10pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1" dir=rtl class=MsoListParagraphCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: Tahoma"><SPAN style="mso-list: Ignore">6.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>راه های تاکسی رو<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 21.45pt 10pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1" dir=rtl class=MsoListParagraphCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: Tahoma"><SPAN style="mso-list: Ignore">7.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>پیش فضاها<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 21.45pt 10pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1" dir=rtl class=MsoListParagraphCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: Tahoma"><SPAN style="mso-list: Ignore">8.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>پیاده رو ها<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 21.45pt 10pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1" dir=rtl class=MsoListParagraphCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: Tahoma"><SPAN style="mso-list: Ignore">9.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>نظام اداره ی هواپیماها بر زمین<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 21.45pt 10pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1" dir=rtl class=MsoListParagraphCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: Tahoma"><SPAN style="mso-list: Ignore">10.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>سوختگیری هواپیماها<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 21.45pt 10pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1" dir=rtl class=MsoListParagraphCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: Tahoma"><SPAN style="mso-list: Ignore">11.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>محموله و بار<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 21.45pt 10pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1" dir=rtl class=MsoListParagraphCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: Tahoma"><SPAN style="mso-list: Ignore">12.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>پایانه های مسافربری<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 21.45pt 10pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1" dir=rtl class=MsoListParagraphCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: Tahoma"><SPAN style="mso-list: Ignore">13.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>امنیت و حراست<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 21.45pt 10pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1" dir=rtl class=MsoListParagraphCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: Tahoma"><SPAN style="mso-list: Ignore">14.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>دسترسی زمینی<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 21.45pt 10pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1" dir=rtl class=MsoListParagraphCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: Tahoma"><SPAN style="mso-list: Ignore">15.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>وسایل بصری برای ناوبری<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 21.45pt 10pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1" dir=rtl class=MsoListParagraphCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: Tahoma"><SPAN style="mso-list: Ignore">16.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>منبع انرژی الکتریکی<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 21.45pt 10pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1" dir=rtl class=MsoListParagraphCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: Tahoma"><SPAN style="mso-list: Ignore">17.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>رادیو ناوبری<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 21.45pt 10pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1" dir=rtl class=MsoListParagraphCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: Tahoma"><SPAN style="mso-list: Ignore">18.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>فرودگاه عملیات زمستان<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 21.45pt 10pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1" dir=rtl class=MsoListParagraphCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: Tahoma"><SPAN style="mso-list: Ignore">19.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>خدمات اورژانس به فرودگاه<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 21.45pt 10pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1" dir=rtl class=MsoListParagraphCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: Tahoma"><SPAN style="mso-list: Ignore">20.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>حفاظت از محیط زیست<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 21.45pt 10pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1" dir=rtl class=MsoListParagraphCxSpLast><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: Tahoma"><SPAN style="mso-list: Ignore">21.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>کتاب شناسی<o:p></o:p></SPAN></P> <P>&nbsp;</P> text/html 2011-10-19T05:00:00+01:00 memardownload.mihanblog.com گروه معماری قائم پروژه متره و برآورد http://memardownload.mihanblog.com/post/57 <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://memarighaem.ir/memardownload/metre.jpg"></P> <P align=center><FONT color=#ff0000 size=2><STRONG>دانلود پروژه متره و برآورد</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT size=2>پروژه کامل متره و برآورد ساختمان مسکونی 3 طبقه (2 طبقه روی پارکینگ) با اسکلت فولادی در 54 صفحه برگه ریز متره با فرمت اکسل ، بیش از 10 صفحه برگه خلاصه متره و محاسبات مالی با فرمت اکسل و نقشه ها و جزئیات کامل </FONT></P> text/html 2011-10-18T08:52:07+01:00 memardownload.mihanblog.com گروه معماری قائم دانلود نقشه های فرودگاه http://memardownload.mihanblog.com/post/56 <P>&nbsp; <IMG border=0 hspace=0 alt="نقشه فرودگاه" align=baseline src="http://up.vatandownload.com/images/gsqsxmcp8uezew3qfgmb.jpg"></P> <P><FONT color=#ff0000 size=2><STRONG>دانلود نقشه های فرودگاه ، سری دوم</STRONG></FONT></P> <P><FONT color=#000000 size=2>در پست های قبلی ترمینال مسافری یک فرودگاه رو برای دانلود گذاشته بودیم. تو این پست ، نقشه های ترمینال و باند یک فرودگاه مسافری رو جهت دانلود قرار دادیم.</FONT></P> text/html 2011-10-14T15:16:05+01:00 memardownload.mihanblog.com گروه معماری قائم مطالعات طراحی موزه با برنامه فیزیکی http://memardownload.mihanblog.com/post/55 <P><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><STRONG><FONT color=#ff0000>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<IMG border=0 hspace=0 alt="مطالعات طراحی موزه" align=baseline src="http://up.vatandownload.com/images/c0eujsp7aog3kcqhxylo.jpg"></FONT></STRONG></SPAN></P> <P><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><STRONG><FONT color=#ff0000>مطالعات طراحی موزه</FONT></STRONG></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><STRONG>دانلود مطالعات طراحی موزه به همراه برنامه فیزیکی<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></STRONG></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>در بسیاری از دانشگاه ها یکی از موضوعات دروس طراحی مربوط به طراحی موزه می باشد. انواع مختلفی هم از موزه ها پیشنهاد میشن : مثل باغ موزه ، کاخ موزه و یا موزه آب ، سفال ، خاک ، نور ، قرآن ، فرهنگ و تمدن اسلامی ، گیاهشناسی ، جانوران و ...<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>اما در تمام موضوعات فوق مطالعات کلی و برنامه فیزیکی تقریبا یکسانه!<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P> <P></P>